PRIVATLIVSPOLITK FOR THYBORØN AUTOHANDEL

 1. INDLEDNING

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og sikre, at medarbejderne  har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde.

Denne politik har til formål at opfylde kravene i Perondataforordningen, herunder særligt art. 13

Johnny Grydholt er ansvarligt for opdatering og kontrol af politikken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

 1. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlig er sat i højsødet.

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte Johnny Grydholt, der har den interne overordnede ansvar herfor.

 

 1. DATAANSVARLIG

Thyborøn Autohandel er dataansvarlig, og vi sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Thyborøn Autohandel, cvr.nr. 14219005, Ærøvej 7a, 7680 Thyborøn, tlf 70262666, email johnny.grydholt@mail.dk website: thyboron-autohandel.dk

 

 1. BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER, DER BEHANDLES

Thyborøn Autohandel beskæftiger sig med reparation og salg af biler til private personer, virksomheder og offentlige myndigheder.

De indsamlede data anvendes typisk til:

Gennemførelse af ordrer

Registrering af køretøjer

Håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser

Opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser

Opfølgning af salg, udlejning og værkstedsbesøg

Kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os

Sikring af brugervenlighed og sikkerhed

Optimering af vores digitale løsninger

Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger m.m. via digitale løsninger

Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger

 

 

 • HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med sig samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

 • AUTOMATISKE INDSAMLEDE DATA

Når du som bruger besøger vores hjemmeside eller andre digitale tekniske løsninger opsamler vi de oplysninger, som du indtaster eller afgiver. Det kan være oplysninger om dit navn, adresse. telefonnummer, mail, ip-adresse m.m.

 

Vi anvender kundestyringsmoduler fra FTZ Autodele og Værktøj A/S samt regnskabsprogram fra Economic, og server hosting fra seek4cars der fungerer som databehandlerede for os. Vi er dataansvarligt for de indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retslig krav.

 

Du kan læse med om vores brug af cookies nedenfor i pkt 4.

 

       4.1.2 OPLYSNINGER DU SELV AFGIVER

Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med en fysisk besøg eller et besøg på vores webside.

Eksempler på data, som du aktiver afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.m. og stammer oftest fra:

Oplysninger du dele med os via sociale medier

Oplysninger send t på e-mail

Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre

Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.

 

Perondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1. b, idet behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontraktsretlige forpligtigelser mellem os.

Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et samtykke

 

 1. MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregiver dine oplysninger, såfremt vi er forpligtiget til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller anden  myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

 

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx. være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse – og soliditetskontrol, e-mail service m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdsparterne vil være kontraktligt forpligtiget til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtigelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

 

Vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

 

 1. OPBEVARINGSTIDS OG SLETTEPOLITIK

VI gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

 1. INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING

Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger. Du må slev tage initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”) dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondate bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via cookies, skal du rette henvendelse på support@seek4cars.ned eller telefon 77348732. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser.  Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Læs mere om sletning og håndtering her

http://minecookies.org.cookiehandtering

 

 1. TEKNISKE OG ORGANISATORISKE FORANSTALTNINGER:

Alene medarbejder har adgang til data og disse er lagret på software der kræver adgangskode og brugernavn.

Mail sendes/modtages via Microsoft Exchange server. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. mail til os ikke er krypteret.

 

 1. KLAGER

Enhver registret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klager sker ved henvendelse til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk, tlf. 3319 3200

 

 1. OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata.

 

Partner

Vi samarbejder med www.bilhandel.dk og www.tjekbil.dk  (HeyMate ApS) omkring vedligeholdelse af vores tilstedeværelse på Facebook og Google My Business.  Du gøres opmærksom på, at Bilhandel.dk har adgang til anonymiseret besøgsstatistik om din og andre brugeres adfærd på sitet og vores øvrige tjenester, som anvendes til brug for optimering af vores brugervenlighed og markedsføring. 

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt for eventuelle fejlopslag.

Cookie deklaration:

Cookies til statistik:

Cookienavn: Udbyder Type Udløb

__utm.gif google-analytics.com Pixel 2 år

Formålbeskrivelse: Google Analytics tracking-kode, der logger oplysninger om den besøgendes browser og computer.


Cookienavn: Udbyder Type Udløb
collect google-analytics.com Pixel Session

Formålbeskrivelse: Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer - Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesidens indhold og annoncerelevans.

Cookies til marketing:

Cookienavn: Udbyder Type Udløb

ads/ga-audiences google.com Pixel Session

Formålbeskrivelse: Anvendes af Google AdWords til at gentage annoncer for besøgende, der sandsynligvis vil konvertere til kunder baseret på den besøgendes onlineadfærd på tværs af websteder.

Cookienavn: Udbyder Type Udløb
fr facebook.com HTTP 3 mdr.

Formålbeskrivelse: Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.

Cookienavn: Udbyder Type Udløb
IDE doubleclick.net HTTP 1 år

Formålbeskrivelse: Anvendes af Google DoubleClick til at registrere og rapportere om hjemmesidebrugerens handlinger efter at have set eller klikket på en af annoncørens annoncer. Formålet er at måle effekten af en annonce samt at målrette annoncer til brugeren.

Cookienavn: Udbyder Type Udløb
test_cookie doubleclick.net HTTP 1 dag

Formålbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.

Cookienavn: Udbyder Type Udløb
tr facebook.com Pixel Session

Formålbeskrivelse: Anvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.

Cookienavn: Udbyder Type Udløb
NID google.com HTTP 6 mdr.

Formålbeskrivelse:  Registrerer et unikt ID, der identificerer brugerens enhed ved tilbagevendende besøg. ID'et anvendes til at målrette annoncer.

Uklassificeret:

Cookienavn: Udbyder Type Udløb
pagead/1p-user-list/# google.com Pixel Session

Formålbeskrivelse: Uklassificeret